Gebouwen en andere werken direct aangrenzend aan het (funderings)werk
Bemaling Het omlaag brengen van het grondwaterniveau d.m.v. open bemaling, bronbemaling, spannings-bemaling of retourbemaling