De Betonvereniging en de NVAF organiseren in samenwerking met KIVI-Geotechniek en SBRCURnet op donderdag 6 oktober de Funderingsdag 2016. Tijdens deze dag zal funderend Nederland elkaar ontmoeten en ervaringen delen.

De Betonvereniging en de NVAF organiseren in samenwerking met KIVI-Geotechniek en SBRCURnet op donderdag 6 oktober de Funderingsdag 2016. In afwijking van de voorgaande jaargangen vindt de Funderingsdag deze keer plaats in Expo Houten.

De NVAF is als mede-organiserende partij met een kleine stand aanwezig. In het programma komt het ‘uitvoerend funderingsbedrijf’ meer dan voorheen aan bod. Zo is Ton Groeneweg dagvoorzitter en worden projecten toegelicht door vertegenwoordigers van lidbedrijven. Een door de NVAF nadrukkelijk gepropageerd onderwerp als ‘begaanbaarheid van bouwterreinen’ vormt een van de parallelsessies. Wij denken dat er voor de leden alle aanleiding is deze versie van de Funderingsdag bij te wonen. Immers: ‘Tijdens deze dag zal funderend Nederland elkaar ontmoeten en ervaringen delen’!

 

Funderingsproject van het jaar

Tijdens de Funderingsdag zal het Funderingsproject van het jaar 2016 bekend gemaakt worden. Welk project is volgens u vernieuwend? Funderingstechnieken, processen, gericht op slimmer, sneller, duurzamer, minder hinder en betere arbeidsomstandigheden?

Zie hiervoor ook de brochure die hieronder kan worden gedownload.

Funderingsdag Deelnemers flyer