De afgelopen tijd zijn diverse bedrijven geconfronteerd met ongevallen op het werk. Bij veel leden speelt de vraag hoe te handelen en hoe de medewerkers te instrueren. Hiertoe organiseren wij op donderdag 28 juni 2018 een bijeenkomst, inloop 15.00 uur en start 15.30, een KAM themabijeenkomst. Aansluitend is er een borrel en buffet.

Locatie: Gebouw 60 op het Bouw- en Infrapark, Ceintuurbaan 2 te Harderwijk .

Als sprekers komen Lennart Alberts van BVD advocaten over juridische aspecten, een collega van Lennart Alberts over strafrechtelijke aspecten en Piet Bakker van Aboma zal de technische aspecten van ongevalsonderzoek aanvliegen.

Al met al een actueel thema en een bijeenkomst die wij van harte bij u aanbevelen.

U kunt zich aanmelden door een mail sturen naar secretariaat@nvaf.nl, waarbij u tevens kunt aangeven of u mee eet.