Nieuws |
Lidmaatschap - aanmelding/opzegging |
Voordelen NVAF
Lidmaatschap - aanmelding/opzegging
Profiel |
Innovatie
Geassocieerd lidmaatschap
zoek
LEDEN
LINKS
BEGRIPPENLIJST
DOWNLOADS
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
INCIDENTENRAPPORTAGE
ARBOCATALOGUS
OPSTELLINGSKEURING ALTIJD UITVOEREN
CONTACT
NVAF WERKGROEPEN
OPLEIDINGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
Welkom op onze website    Agenda


 
22-09-2016
Jim de Waele spreker op de Funderingsdag 2016
Op uitnodiging van de NVAF is Jim de Waele spreker op de Funderingsdag. Hem is gevraagd een toelichting te geven op de ontwikkeling van het Working Platform Certificate (WPC) in het Verenigd Koninkrijk. Zijn verhaal is een onderdeel van parallelsessie 3 dat over begaanbaarheid van bouwterreinen gaat.
 

 
08-08-2016
Funderingsdag 2016
De Betonvereniging en de NVAF organiseren in samenwerking met KIVI-Geotechniek en SBRCURnet op donderdag 6 oktober de Funderingsdag 2016. Tijdens deze dag zal funderend Nederland elkaar ontmoeten en ervaringen delen.
 
Ton Groeneweg
 
20-06-2016
Voortgang geboekt ondanks knelpunten
Op woensdag 15 juni 2016 vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Bouw & Infra Park te Harderwijk. Naast financiële zaken, bestuursverkiezing en rapportages van de werkgroepen en commissies werd de voortgang van het beleidsplan toegelicht. Zo constateerde voorzitter Ton Groeneweg (Tubex) dat er met beperkte middelen een grote productiviteit was bereikt, maar dat nog wel wat te wensen overbleef.
 
NVAF-richtlijn veilig hijsen
 
23-05-2016
Nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen
Afgelopen week is de nieuwe NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden gereed gekomen en onmiddellijk aan alle lidbedrijven toegezonden. Deze richtlijn vervangt de NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaamheden van april 2013. Deze betrekkelijk snelle herziening is o.a. nodig gebleken om meer en andere hijsmethoden en toepassingen in beeld te brengen.
 

 
17-02-2016
Nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel beschikbaar
Op maandag 15 februari 2016 is in Den Oever (Afsluitdijk) de nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel gepresenteerd. Deze richtlijn vervangt een eerdere versie uit 2004. Sindsdien is de wet- en regelgeving gewijzigd en zijn mede daardoor verwijzingen niet meer up-to-date. Bovendien zijn inzichten over stabiliteitsberekeningen en de te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid ingrijpend veranderd. Relevante bepalingen ten aanzien van (scheepvaart)veiligheid en milieu voor funderingsmaterieel op het water zijn bij deze herziening in de richtlijn opgenomen.
 

 
18-01-2016
Nieuwe algemene voorwaarden voor funderingswerken gedeponeerd
Op 6 januari 2016. zijn de nieuwe algemene voorwaarden voor de aanneming van funderings-werken – kortweg AVAF 2016 – gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Hiermee komen de algemene voorwaarden van 2009 te vervallen. Deze blijven overigens gelden voor werken die onder de voorwaarden uit 2009 zijn aangenomen en nog niet zijn afgerond.
 

 
11-01-2016
Dieseko Group neemt Woltman Piling Equipment over
Dieseko Group, producent en leverancier van onder andere hydraulische trilblokken, neemt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 het Nederlandse Woltman Piling Equipment uit Giessenburg over. Woltman is als producent en leverancier van funderingsmachines eveneens marktleider in zijn segment. Door de overname kunnen beide bedrijven hun krachten bundelen en schaalvoordelen realiseren, zo lezen wij in het persbericht, onder meer op het gebied van gezamenlijke inkoop. Klanten op hun beurt gaan profiteren van kortere levertijden en nieuwe innovaties.
 

 
17-12-2015
In memoriam
Leen Guis
Op 11 december ontvingen wij het bericht van het overlijden van Leen Guis, oud-directeur van Guis’ Heibedrijf bv (naderhand Guis’ Funderingstechniek) te Rotterdam, oud-voorzitter en erevoorzitter van de NVAF, op 5 december 2015 op de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis had inmiddels in familiekring plaatsgevonden op donderdag 10 december op de algemene begraafplaats te Strijensas.
De heer Guis was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Werkgevers in het Heibedrijf (NVWH) vanaf 1966 tot 1987. In dat jaar veranderde de vereniging haar naam in ‘Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken’. Op grond van zijn vele verdiensten voor de vereniging en de branche werd hem het erevoorzitterschap van de NVAF verleend.
 

 
16-12-2015
In memoriam
Jaap Ouwendijk
Op vrijdag 4 december overleed Jaap Ouwendijk na een moeilijke ziekteperiode op de leeftijd van 75 jaar. Jaap heeft een bijzondere plaats ingenomen binnen onze gelederen. Hij was vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw de motor van onze activiteiten op het gebied van de veiligheid van machines.
 

 
03-12-2015
Busker Hei en Waterwerken winnaar 2015 in Funderingstechniekbranche
Busker Hei en Waterwerken is door de Nationale Business Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de Funderingstechniekbranche. Zij heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming, met een zeer sterke positionering en een excellente reputatie. ‘Busker Hei en Waterwerken weet haar grote vakkennis uitstekend te combineren met een klant- en servicegerichte aanpak, waardoor zij zeer hoog scoort op klanttevredenheid.’
 

 
01-10-2015
Geotechniekdag: Proef op de som
Op dinsdag 3 november 2015 wordt in het Chassé Theater te Breda de Geotechniekdag 2015 gehouden. Het thema van de Geotechniekdag 2015 is Proef op de som. Hiermee wordt aandacht gegeven aan de grote toegevoegde waarde van bijvoorbeeld paaltesten, labtesten en full scale testen aan de geotechnische adviespraktijk. Ook de beschikbaarheid van data verzamelingen via digitale (internet-) bronnen kan hier een rol in spelen.
 

 
29-09-2015
Themabijeenkomst KAM op 25 november 2015 gaat over ‘Aansprakelijkheid en veiligheid’
De KAM-coördinator, de leidinggevende of de directie kan na een ernstig bedrijfsongeval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Maar op welke rechtsgrondslag gebeurt dit dan, wat zijn de beoordelingscriteria en komt het vaak voor? Dit wordt voor de funderingsbranche tijdens de themabijeenkomst KAM van de NVAF door Jan Polman in een presentatie inzichtelijk gemaakt.
 

 
15-07-2015
Betonvereniging en NVAF organiseren ‘Beton en Funderingen’ 2015
Op woensdag 9 september 2015 organiseren de Betonvereniging en de NVAF samen de tweejaarlijkse themamiddag ‘Beton en Funderingen’. Ook andere organisaties zoals KIVI en SBRCURnet zijn bij de samenstelling van het programma betrokken. De locatie is De Reehorst in Ede. Als thema is gekozen: ‘Beton en funderingen, twee gescheiden werelden?’
 

 
30-06-2015
Nieuw vakboek Machinist grote funderingsmachine van Fundeon en NVAF
Het goed en veilig bedienen van een grote funderingsmachine is een vak. Om deze en andere redenen is voor het bedienen van een funderingsmachine in de bouw een TCVT-certificaat van vakbekwaamheid verplicht. Voor het behalen van dit certificaat is het volgen van een goede opleiding van belang. In deze opleiding wordt het geheel vernieuwde vakboek gebruikt. De inhoud van dit vakboek sluit aan op de huidige manier van werken en behandelt van de machines en de funderingstechnieken de meest actuele zaken.
 

 
15-06-2015
NVAF pleit voor Bouwterreincertificaat
De NVAF pleit voor de invoering van een bouwterreincertificaat in Nederland. Dit naar analogie van het Britse Working Platform Certificate dat door onze zusterorganisatie FPS samen met de Britse overheid in de markt is gezet. Het Certificate heeft een positieve verandering te weeg gebracht. Zelfs Nederlandse bedrijven die aan de andere kant van de Noordzee werkzaam zijn, hebben zich lovend uitgelaten over het systeem.
 

 
14-04-2015
Betonvereniging en NVAF organiseren ‘Beton en Funderingen’ 2015
Op woensdag 9 september 2015 organiseren de Betonvereniging en de NVAF samen de tweejaarlijkse themamiddag ‘Beton en Funderingen’. Ook andere organisaties zoals KIVI en SBRCURnet zijn bij de samenstelling van het programma betrokken. De locatie is De Reehorst in Ede. Als thema is gekozen: ‘Beton en funderingen, twee gescheiden werelden?’
 

 
11-02-2015
Eerste bijeenkomst van Jong-NVAF
Onder grote belangstelling vond op 11 februari 2015 de eerste bijeenkomst van Jong-NVAF plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Jong-NVAF wil een nieuw geluid laten horen richting de markt en heeft als uitdaging om young professionals uit de branche bij elkaar te brengen en na te denken over de toekomst van het funderingsvak.
 

 
05-12-2014
Met nieuwe slogan nieuwe jaar in
Zal 2015 meer uitzicht bieden op betere omstandigheden voor de bedrijven en de mensen die daarin werkzaam zijn. Zullen we in staat zijn aan jonge mensen hoogstaand werk aan te bieden en een goede toekomst?
 
 

 
     


Woensdag 21 september
Contactgroep damwanden
Sliedrecht

Donderdag 6 oktober 2016
Funderingsdag 2016
Expo Houten

Woensdag 2 november 2016
Contactgroep microtechnieken
Rotterdam

Woensdag 9 november 2016
Algemene ledenvergadering
Harderwijk

Donderdag 24 november 2016
Themabijeenkomst KAM
Harderwijk
  

 
  
 
afdrukkenmail page